Psychologické poradenství

  • Psychologické poradenství v našem centru je zajišťováno externí  pracovnicí Dr. Danou Cooke, PhD. S paní psycholožkou se  můžete setkat na podpůrných skupinách pro pečující osoby o děti  a při individuálních sezeních ve vyhrazených termínech.

    Termíny psychologického poradenství (nutné objednání na tel. č.: 602 943 155) na základě objednání u sociální pracovnice.

  • Speciální programy vedené speciálním pedagogem jsou určené pro nezletilé děti a jejich rodiče. Odborný tým pracuje individuálně s dítětem a s rodičem s cílem pomoc s výchovnými problémy aj. (komunikace v rodině, chování, jednání dítěte vůči svým vrstevníkům, zvládání učiva…)

  • Terapie KBT podněcuje změny pohledu na jedince, na vlastní problém. Je určená těm, kteří věří, že problém má řešení. Pomáhá zvládat úzkost, panický atak, různé fobie, změny nálady, stres….). Probíhá pod vedením zkušené psychoterapeutky, sociální pracovnicí Klíčenky.

kontakt: 602 943 155, 772 724 578; FB