O nás

Jsme nezisková organizace, která nabízí poradenství a vzdělávání jednotlivcům i skupinám. Veřejnosti i odborníkům. Poradenství se věnujeme 10 let.

Naším posláním (účelem) je podpora lidem, kteří se ocitli ve složité situaci a hledají stabilitu.

Pomoc při plnohodnotném prožití všech fází života jednotlivce a jeho rodiny, prohlubování mezigeneračního života, činností s dětmi, dospělými, rodiči, prarodiči a náhradními rodiči.

Pomáháme přijmout nové rodičovství a posílit rodičovskou lásku (pomoc rodičům s péčí o dítě a s jeho výchovou).

Zaměřujeme se na poradenské a vzdělávací služby v oblasti mezilidských vztahů a pěstounské péče.

Pomáháme řešit obtížnou dluhovou situaci.

Projekt Žatec bez dluhů

EU logo

1. 6. 2020 – 30. 6. 2022 (doba realizace projektu)

Identifikační číslo akreditované osoby: AO-012-2020

Díky realizaci projektu Žatec bez dluhů (CZ.03.2.60/0.0/16_052/0016499) dojde k řadě změn v oblasti řešení dluhů, které povedou ke stabilizaci dluhové situace a snížení zadlužení. Prostřednictvím dluhové poradny a její komplexní podpory a systematické spolupráci místních subjektů dojde ke zrychlení samotného procesu snižování zadluženosti a zastavení zadlužení.