Klíč k psychické rovnováze

Projekt podpořen Komunitním plánováním Města Žatec.

Komunitní plán Žatec podpora Centra pro rodinu Žatec

Cílem projektu bylo snížení stresové zátěže v rodině v době řešení zátěžových životních situací. Zvládnutí stresu umožňuje snadnější přístup k řešení konfliktů v rodině.

Odborná pomoc byla k dispozici ve vyhrazených termínech a hodinách. Psychoterapuetickou a psychologickou podporu měli rodiče i děti poskytnutou zdarma. 

Pomoc využili rodiče z různých důvodů, např. rozchod, přepracovanost, obtížná komunikace s dítětem, obtížná komunikace s rodičem, záškoláctví atd..

Psychologickou a psychoterapeutickou pomoc v Klíčence zajišťovala Dr. Zuzana Nemčíková a PhDr. Sáva Arabadžiev.

Lidé se o službě mohli dozvědět z našich stránek, ale hlavně prostřednictvím naší poradny, kdy poradce podporu psychoterapeuta, či psychologa doporučil s ohledem na situaci v rodině a v návaznosti na naše poradenství.

Projekt byl v souladu s KP města Žatec a naplňoval následující cíle:

  • podpora rodinných a partnerských vztahů s ohledem na nejlepší zájem dítěte
  • podpora, udržení a rozvoj aktivit pro rodiny
  • udržení a rozvoj stávajících služeb a prorodinných aktivit
  • podpora poradenství
  • udržení vzdělávacích programů napříč cílovými skupinami

 

Kurz seberozvoje Klik s psychické rovnováze Centrum pro rodinu Žatec