Krabice od bot - Vánoce 2022

Dnes je to měsíc od Štědrého dne, který mají všichni spojený s dárky. Dovolte mi tedy malé ohlédnutí za projektem KRABICE OD BOT.
Stejně jako předchozí roky, se Sociální centrum pro rodinu zapojilo do projektu Krabice od bot jako sběrné místo.
 
V roce 2022 bylo v našem centru registrováno méně dárků než roky předchozí a to z kapacitních důvodů, ale i tak se nám podařilo vybrat přes 120 dárků, které putovaly k dětem, které si také zaslouží mít krásného Ježíška, ale neměly takové štěstí, aby tomu tak mohlo být.
Od toho je tu tento projekt, jehož organizátoři si zaslouží velké poděkování! Krabice od bot
 
Další poděkování patří všem jednotlivým dárcům a že jich bylo jako každý rok hodně 🙂. Dále děkujeme dětem ze ZŠ a MŠ Cítoliby a Gymnázium Žatec, kterým není osud ostatních dětí lhostejný a také paní učitelkám, které v této činnosti děti s nadšením podpořily.
 
DĚKUJEME!! 🙂
 
Za SCpR - Kristýna Mazochová