Poskytujeme programy a akce pro seniory převážně v Ústeckém a Středočeském kraji.

SENIOŘI V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH

Pro domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou a další organice věnující se seniorům nabízíme tyto programy a akce: 

  • Vzpomínkování - reminiscenční program zaměřený na osoby v seniorském věku, který vychází ze životního příběhu každého jednoho člověka. Je určený pro domovy pro seniory, domovy s pečovatelskou službou a ostatní organizace věnujícím se seniorům.
  • Muzikoterapie - nabízíme pobytovým zařízením pro seniory muzikofiletickou aktivitu s muzikoterapeutickými prvky, během níž jsou využívány rytmické nástroje - drumbeny (bubny), perkuse a jiné. Aktivita je prováděna s cílem podpory a udržování emočního, duševního a fyzického zdraví.
  • Muzikohrátky - je skupinová aktivita pro všechny věkové kategorie. Jedná se o vystoupení lektorky Mgr. Ivany Benešové, DiS., které je založené na zpěvu a hudebním doprovodu. Společně s lektorkou si zazpíváme, zahrajeme k poslechu i k tanci písně lidové, trampské nebo popové. V adventním čase nabízíme také vánočně laděné muzikohrátky. 

Více o nabídce pro pobytová zařízení.

SENIOŘI Z ŘAD VEŘEJNOSTI MĚSTA ŽATEC

  • Čaj s odborníkem - série setkání pro seniory z veřejnosti věnující se problémům seniorů v běžném životě. Každé setkání se věnuje jinému tématu. Je vždy zdarma s šálkem čaje a odborníkem na danou oblast. Program je podpořen Městem Žatec.
  • Žatec bez dluhů - v případě dluhové problematiky mohou využít senioři bezplatné poradenství
  • Poradna - senioři mohou využíti poradnu zaměřenou na občanské a rodinné právo.

Kontakty

V případě zájmu o spolupráci nebo pro více informací nás kontaktujte, rádi se Vám budeme věnovat.
Tel. 772 724 578, e-mail info@scprorodinu.cz