Vzorový formulář formulář pro odstoupení od smlouvy

Odesílatel:

Jméno a příjmení:
Bydliště:
e-mail, tel. číslo:
 

Adresát:

Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
Zelená 218, 439 49 Staňkovice
IČ: 063 55 480

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Dne ­­­______________ jsem si ve vašem internetovém obchodě www.scprorodinu.cz objednal/a zboží, číslo objednávky
_______________, v hodnotě ________________ Kč. Objednané zboží jsem obdržel/a dne _________________.
Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého
zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež
vám s tímto dopisem zasílám zpět, a zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši __________________ Kč na můj bankovní účet číslo _______________________ nejpozději do 14 dnů od
doručení tohoto odstoupení od smlouvy. 
 

V _______________ dne ___________________.

 

Jméno a příjmení spotřebitele
(podpis)

 

Přílohy:
Doklad o koupi