Všechny děti potřebují být šťastné a prožít radostné dětství.

Pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče. Součástí našeho poslání je provázet:

  • náhradní rodiče pěstounskou péčí
  • pro děti a mladé lidi vyrůstající v náhradní rodinné péči či bez fungujícího rodinného zázemí nabízíme aktivity posilující schopnost sociálního začleňování a připravenost k zvládání samostatného života, zejména prostřednictvím sociální, psychoterapeutické, výchovné, vzdělávací, poradenské, aktivizační činnosti.

Rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje nám bylo uděleno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany v tomto rozsahu:

  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě; formou poradenství v SCpR na adrese Volyňských Čechů 326 a Husova 2796, Žatec
  • uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
  • poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž jsme uzavřeli dohodu o výkonu PP (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) a sledování výkonu pěstounské péče této osoby.