Co znamená Doprovázení

Přemýšlíte o pěstounské péči a potřebujete více informací?

Jste v situaci, kdy jste si požádali o svěření dítěte do pěstounské péče.
 

Pokud jste v některé z uvedených situací, vztahují se na Vás práva a povinnosti, které musí naplňovat každý pěstoun a s tím Vám pomůže doprovázející organizace "doprovodka".

Uvažuji o pěstounské péči a chci více informací

Pokud se stanete pěstounem nebo osobou v evidenci (osoba, která projde přípravou na pěstouna na přechodnou dobu, ale nemá momentálně u sebe svěřené dítě), musíte uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče s Vámi vybranou doprovázející organizací.

Úkol doprovázející organizace
Doprovázející organizace je zákonem pověřená osoba k sociálně-právní ochraně dětí. Jejím úkolem je:
  • podpora pěstouna v naplňování dohody
  • pomáhá mu naplňovat práva a povinnosti
  • jsou situace, kdy mu pomáhá hájit svá práva,
  • někdy ho motivuje k plnění povinností pěstouna
Kontakt
Mgr. Ivana Benešová, DiS., tel. 602 943 155, scprorodinu@gmail.com