Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem

Jsme tým zkušených odborníků a věnujeme se Vám od roku 2010. Nejdříve v mateřském centrum Sedmikráska, které bylo rozšířeno o sociální centrum. V roce 2017 došlo k jeho oddělení a bylo založeno samostatné Sociální centrum pro rodinu. 

Našim posláním je podpora a pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci. Veškerá naše činnost vede k podpoře a řešení problémů.

Věnujeme se

Naše činnosti 

SPOD - na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany vykonáváme činnosti v tomto rozsahu:

  • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě; formou poradenství v Klíčence SCPR
  • uzavírání dohod o výkonu pěstonské péče (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)
  • poskytování výchovné a poradenské péče při výkonu pěstounské péče osobě pečující, s níž jsme uzavřeli dohodu o výkonu PP (ve smyslu (ve smyslu § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů) a sledování výkonu pěstounské péče této osoby

Během doprovázení poskytujeme podporu pěstounským rodinám tak, aby pěstouni měli podmínky pro zvyšování kvality péče o jim svěřené děti a zároveň aby děti měly v náhradní rodině podmínky pro svůj nejlepší vývoj. Terénní činnost je realizována v obcích s dojezdovou vzdáleností maximálně 35 km od Žatce.

"Všechny děti potřebují být šťastné a prožít radostné dětství."

Poskytujeme pěstounům a osobám v evidenci

  • dohody o výkonu pěstounské péče (doprovázení pěstounů)
  • povinné vzdělávání
  • sociální a psychoterapeutickou podporu pro pěstouny i jejich děti
  • víkendová vzdělávání
  • asistovaný kontakt