Rodinná poradna

 Rodinná poradna Sociální Centrum pro rodinu Žatec

Základní služby poskytované v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí jsou poskytovány zdarma. Sepisování návrhů dohod k soudnímu jednání, týkající se nezletilých dětí, je zdarma.

Nejčastěji Vám pomáháme s:

 • problémy související s péčí o dítě
 • výchovné problémy
 • vztahové problémy
 • školní úspěch, školní příprava
 • obtížné začlenění dítěte v kolektivu
 • záškoláctví
 • šikana

Pomoci Vám můžete také:

 • domluvit se při rozvodu, pomůžeme Vám sepsat dohodu nebo návrh k soudu
 • se školní přípravou dítěte a naučíme vás přípravu do školy
 • zorientovat se v nabídce odborné pomoci blízko Vašeho domova
 • poskytujeme na sebe navazující služby a poradentství, které přímo reagují na potřeby rodiny nacházející se v náročné životní situaci
 • našim klientům dokážeme nabídnout individuální péči postupně na všech úrovních potřebné podpory.

Nejčastější rodinné situace, se kterými se na nás obracíte:

 • rozchod nebo rozvod rodičů a jak to zvládnout s dětmi
 • dcera odmítá jíst, změna v chování
 • matka nebo otec rodiny ovdověl, potřebuje zažádat o sirotčí důchod pro dítě
 • klientka řeší neplacení výživného, otci zrušil soud insolvenci a hrozí uplynutí lhůty pro odvolání
 • péče o dlouhodobě nebo smrtelně nemocného, úmrtí v rodině
 • pomočování dítěte a agrese
 • šikana ve škole
 • dluhy a insolvence v rodině a jiné problémy

Komu je naše pomoc určena

1) jednotlivým členům rodiny

2) nebo máme ucelený program pomoci pro rodinu a její členy

 • osobní návštěva centra a setkání s expertem na rodinnou problematiku pro zmapování situace
 • na dalším setkání je rodina seznámena s návrhy na možná řešení její situace
 • proběhne druhá schůzka s rodinou, kde je rodina seznámena s možnostmi a navrženými řešeními jak pro celou rodinu, tak pro jednotlivé členy rodiny. Jsou navrženy konkrétní kroky.
 • rodina i každý člen se má možnost rozmyslet a vyjádřit, zda chce spolupracovat na zlepšení stavu
 • nastupuje fáze aplikování odsouhlasených řešení a individuální práce se členy rodiny

S těmito i mnohými dalšími situacemi Vám dokážeme pomoci a najít řešení. Náš tým se skládá ze sociálního pracovníka, právníka, speciální pedagožky a z dalších pracovníků z různých oborů (zdravotní sestra, psycholog, dluhový poradce).

Základem je individuální přístup a citlivé jednání.

Kontakt
 • tel.  772 722 202, 772 722 875

Úřední hodiny poradny pro rodinu, uzavírání dohod PP, doprovázení

 • pondělí  8:30  -  12:30 h
 • úterý     12:00 -  16:00 h
 • čtvrtek   8:30  -  16:00 h
 • pátek      zavřeno