Žatec bez dluhů - projekt ukončen

Za podpory města Žatec projekt pokračoval pod název Život bez dluhů v měsících leden a únor roku 2023.
Díky podpoře města Žatec dluhová poradna v provozu od 7/22 do 12/22.
Logo Žatec bílé pozadí

Projekt č. CZ.03.2.60/0.0/16_052/0016499. Identifikační číslo akreditované osoby: AO-012-2020. Odborný garant projektu: Mgr. Bc. Lenka Mangová Mottlová. Doba realizace projektu 1.6.2020 - 30.6.2022. 

Projekt podpořen:

Logo projekt EU a MPSV    

 
Dluhová poradna pokračovala dál ve své činnosti a nabízela zdarma dluhové poradenství a podání návrhu na insolvenci.
 
Na koho byl projekt zaměřen? Více o ukončeném projektu.
 • Máte dluhy, jste v exekuci?
 • Nevíte si rady, nemáte na právníka a potřebujete pomoci?
 • Je Vám 15 až 65 let?
 • Máte vazbu na Město Žatec?

Využijte odbornou pomoc naší akreditované dluhové poradny. Nemusíte v tom být sami. Pomůžeme Vám ve Vaší složité situaci, podnikneme konkrétní právní kroky. Cílem je zastavit Vaše zadlužování a začít mořit dluh.

Kdo může využít projekt

Cílovou skupinou jsou osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením potýkající se s dluhy, zadlužeností a exekucemi. Jedná se o osoby ve věku 15-65 let. Cílovou skupinou jsou tedy:

 • osoby v exekuci, které se již potýkají s následky dlouhodobého zadlužení,
 • osoby zadlužené a zadlužením ohrožené,
 • osoby, kterým hrozí spadnutí do dluhové pasti, ztráta zaměstnání a stabilního příjmu v rodině,
 • osoby, u kterých hrozí zletilost s přebranými závazky,
 • osoby v nepříznivé rodinné situaci a nízkopříjmové domácnosti (péče o jinou osobu, invalidita, dlouhodobá nemoc, pouze jeden zaměstnaný v rodině a samoživitelé, dlouhodobá nezaměstnanost, závislost na službách a soc. dávkách),
 • zaměstnavatelé zadlužených osob.

V rámci projektu se realizují tyto aktivity:

 • poradna - osobám z cílové skupiny je poskytnuto individuální poradenství v oblasti dluhů, mapování  jejich dluhové situace, sepisování písemností, doprovod při jednání s věřiteli, soudy, insolvenčními správci, exekutory. Poradenství poskytujeme také v oblasti oddlužení, sepisování insolvenčních návrhů, provedení dlužníka insolvenčním řízením.
 • dluhová platforma - u dluhové platformy dochází k přímému oslovení a kontaktování zadlužených osob z cílové skupiny. Tvoří ji místní subjekty (organizace), které přicházejí při svých činnostech do kontaktu s cílovou skupinou a tím dochází k včasnému podchycení zadlužených osob a jejich následnému řešení. Důležitá je zde systematická práce, tvorba edukačních podkladů pro osoby z CS a jednotný postup všech zúčastněných.
 • kurzy zaměřené na zvýšení dluhové a finanční gramotnosti - účastníci kurzu získají základní povědomí finančních a dluhových pojmů, seznámení s postupy a řešením neschopnosti splácet.
 • osvětová aktivita - tato aktivita zahrnuje přednášky na vybraná témata týkající se oblasti dluhů a prevence před jejich vznikem.

SCpR pravidelně publikuje ve Zpravodaji města Žatec články s tématy spojenými s dluhy, exekucemi. Naši rubriku najdete pod označením „Dlužím! Co s tím?“.

 
Reportáže České televize o dluhové poradně provozované v našem Sociálním centru pro rodinu v Žatci.
 
 
 
 
Naše akce a události naleznete také www.zateckymajak.cz