Doučování pro děti a teenagery

 

Co se u nás doučuje

 • český jazyk, matematika, fyzika, zeměpis, dějepis a cizí jazyky na úrovni základního a učňovského vzdělávání
 • nabízíme pravidelné hodiny pro posílení vědomostí a lepšího upevnění učební látky
 • vhodné pro děti nebo mladé, kteří nestíhají během vyučování látku pochopit a pak nezvládají navazující učivo
 • připravujeme děti a mladé na tzv. reparát

Komu je doučování určeno

 • pro děti a teenagery od 6 do 18 let
 • dětem z pěstounských rodin

Kdy probíhá doučování

 • termíny jsou řešeny individuálně, doučování probíhá v odpoledních hodinách
 • velký zájem bývá především v únoru a březnu, kdy po pololetním vysvědčení často rodiče začnou hledat řešení, jak zlepšit prospěch svého potomka. Proto je vhodné navštěvovat doučování průběžně, neboť ve zmíněném období už nemusí byt volný termín

Jaký přístup používáme a kdo děti doučuje

 • každému dítěti se věnujeme individuálně s využitím různých přístupů a metod práce s dítětem
 • doučovatelé a doučovatelky jsou studenty místního gymnázia
 • zapojujeme do procesu speciálního pedagoga a sociálního pracovníka, v neposlední řadě rodiče dítěte

Jakou formou probíhá doučování

 • osobní výuka v Žatci - Klíčenka, Volyňských Čechů 326, 438 01 Žatec, bývalá prodejna Spojovací materiály, naproti hlavní České poště
 • osobní výuka v Podbořanech, Kulturní centrum Pegas, Masarykova 922
 • on-line výuka - v době nouzového stavu jsme zjistili, že některým dětem vyhovuje více on-line doučování, které jsme museli zavést právě s ohledem na situaci na jaře 2020, nakonec i v době uvolňování některé děti zůstaly u této formy doučování, která jim vyhovuje buď proto, že jsou ze vzdálenějších obcí, a nebo proto, že jim to více vyhovuje

Doučování pro děti z pěstounských rodin Žatec a Podbořany

Jaký má přínos doučování pro rodiče

Doučování může mít i další výhody. Přítomnost doučovatelky se speciálním pedagogem nebo sociálním pracovníkem, může odhalit, že neprospěch ve škole může zlepšit správná volba podpory ze strany rodičů. např. změnou způsobu komunikace, změnou prostředí... najít správný směr Vám pomůžeme prostřednictvím našich individuálních programů.

Délka vyučovací hodiny

 • délka 1 vyučovací hodiny je 60 min., může být i dělena v případech dítěte s poruchou pozornosti
 • během hodiny se nemusíme věnovat pouze 1 předmětu, přizpůsobujeme se potřebám žáka, studenta

Cena

Kontakt pro přihlášení