Dotazník - hodnocení našich služeb

Cengtr

V minulosti jste se na nás obrátili se žádostí o pomoc v situaci, která pro Vás nemusela být jednoduchá.

Dnes se obracíme my na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, protože nás zajímá Vaše spokojenost a užitečnost našich služeb. 

Pro vyplnění dotazníku klikněte prosím na odkaz níže a zaškrtněte odpovědi na 7 krátkých otázek. 

Velmi si vážíme času, který nám tímto věnujete. Ubezpečujeme Vás, že se řídíme legislativou o ochraně citlivých údajů. Odpovědi budou využité anonymně.

VYPLNIT DOTAZNÍK

Za Sociální centrum pro rodinu, 
Mgr. Ivana Benešová, DiS.