Doučování pro teenagery

 Doučování pro teenagery Žatec

Co se u nás doučuje

 • český jazyk, matematika, fyzika, zeměpis, dějepis a cizí jazyky na úrovni základního a učňovského vzdělávání
 • nabízíme pravidelné hodiny pro posílení vědomostí a lepšího upevnění učební látky
 • vhodné pro mladé, kteří nestihnou během vyučování látku pochopit a pak nezvládají navazující učivo
 • připravujeme teenagery i na tzv. reparát

Komu je doučování určeno

 • teenagery ve věku 15 - 17 let
 • pro veřejnost

Kdy probíhá doučování

 • termíny jsou řešeny individuálně, doučování probíhá v odpoledních hodinách
 • velký zájem bývá především v únoru a březnu, kdy po pololetním vysvědčení často rodiče začnou hledat řešení, jak zlepšit prospěch svého potomka. Proto je vhodné navštěvovat doučování průběžně, neboť ve zmíněném období už nemusí byt volný termín

Jaký přístup používáme a kdo děti doučuje

 • každému teenagerovi se věnujeme individuálně s využitím různých přístupů a metod 
 • doučovatelé a doučovatelky jsou studenty místního gymnázia
 • zapojujeme do procesu speciálního pedagoga a sociálního pracovníka, v neposlední řadě rodiče

Jakou formou probíhá doučování

 • osobní setkání
 • on-line - v době nouzového stavu jsme zjistili, že některým mladým vyhovuje více on-line doučování, které jsme museli zavést právě s ohledem na situaci na jaře 2020, nakonec i v době uvolňování některé děti zůstaly u této formy doučování, která jim vyhovuje buď proto, že jsou ze vzdálenějších obcí, a nebo proto, že jim to více vyhovuje

Jaký má přínos doučování pro rodiče

Doučování může mít i další výhody. Přítomnost doučovatelky se speciálním pedagogem nebo sociálním pracovníkem, může odhalit, že neprospěch ve škole může zlepšit správná volba podpory ze strany rodičů. např. změnou způsobu komunikace, změnou prostředí... najít správný směr Vám pomůžeme prostřednictvím našich individuálních programů.

Čas a místo konání

 • délka 1 vyučovací hodiny je 60 min., může být i dělena v případech dítěte s poruchou pozornosti
 • během hodiny se nemusíme věnovat pouze 1 předmětu, přizpůsobujeme se potřebám žáka, studenta
 • pokud se nejedná o online výuku, doučování probíhá v Klíčence, Volyňských Čechů 326, 438 01 Žatec, bývalá prodejna Spojovací materiály, naproti hlavní České poště
 • nebo v Podbořanech v KC Pegas, Masarykova 922

Cena

 • individuální doučování 200 Kč/1 hod.
 • skupinové doučování 2 a více osob 150 Kč osoba/1 hod.
 • zdarma pro děti od pěstounů, kteří mají s námi podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče

Kontakt pro přihlášení