AKTUÁLNÍ PROJEKTY SCPR
 
Projekt Zdravá rodina v Klíčence
se zaměřuje na edukaci těhotných a kojících žen za účelem podpory jejich orientace v oblasti zdravého životního stylu. Projekt je finančně podpořen MZČR  a Městem Žatec.
V rámci projektu budou nabídnuty vzdělávací besedy a individuální konzultace s odborníky. Aktuálně vypsané termíny aktivit najdete na FB v událostech.
horizontal_I_color_zona1_300Logo Žatec bílé pozadí
 
 
Projekt Muzikoterapie a Vzpomínání
je zaměřený na seniory a osoby ZTP. Je spolufinancován Ústeckým krajem a KP Města Žatec. Pravidelné aktivity a individuální muzikoterapie v domácím prostředí klienta přispívá k psychické a emoční pohodě jedince. Zájemci o Muzikoterapii a Vzpomínkování nás mohou kontaktovat  na info@scprorodinu.cz, nebo na tel. 602 943 155. 
Logo ÚK     KOmunitní plán Žatec
 
Projekt Volný čas v Klíčence
Projektem budou podpořeny děti, které chodí do Klíčenky na doučování, Čiperky, nebo do klubu. Těšit se mohou i na společné akce, jako jsou výlety nebo karneval.
Logo ÚK          Logo Žatec bílé pozadí
 
 

Děkujeme všem, kteří podpořili naše projekty:

Ministerstvo práce a sociálních věcí projekty ŽatecLogo Žatec bílé pozadí   KOmunitní plán Žatec    Logo ÚK 

horizontal_I_color_zona1_300