Muzikoterapie a muzikohrátky

Zvuky a rytmus nás provází celým životem. Umí nám nejen zlepšit náladu, ale také nám mohou pomoci překonat chvíle očekávání, životní změny apod.. Hudba společně s rytmem udržuje fyzické, duševní i emocionální zdraví člověka. Když budeme společně dělat hudbu, můžete si přijít na konkrétní věci:

 • zlepší se vám nálada,
 • společně s ní se rozhýbeme,
 • často se zlepší výslovnost nebo motorika
 • nebo se prostě jen podaří navázat vztah, který Vám přinese radost do života.

Během muzikoterapeutické práce se můžeme společně věnovat jen fyzické oblasti, ale ze zkušenosti vím, že nejde oddělit od oblasti emocionální. Rozumějte tomu tak, když se Vám podaří chytit do ruky nástroj a ještě si na něj zahrát, dostaví se určitě i příval pozitivních emocí. Vždy jde o dobro pro klienta.

Muzikoterapeuticky můžeme působit již na:

 • miminko v bříšku,
 • na děti s kombinovaným postižením,
 • na děti s tělesným postižením,
 • na osoby s pracovním přetížením,
 • na ty, kteří jsou po mozkové mrtvičce,
 • na seniory atd..

Jako každý člověk směruje v určité době svého života ke svému cíli, tak muzikoterapie směruje člověka k cíli, kterým může být prostá změna. 

Nabízím muzikoterapii:

 • individuální,
 • skupinovou, kterou je vhodné kombinovat s muzikoterapií individuální, ale není to podmínka. U skupinových aktivit jde především o posílení kolektivního ducha a komunikace ve skupině.

Při své práci využívám drumbeny (bubny), perkuse, hudební přehrávače, zvonky, kalimbu, kytaru, hlas .

Osoby/děti se specifickými poruchami

Muzikoterapie efektivně podporuje relaxaci, proto může přispět k redukci rigidních vzorců myšlení a chování. Může pomoct rozvinout schopnost přizpůsobení se, vyjádřit pocity, rozvinout komunikaci, motoriku. Cíle jsou individuální.

Senioři

Ráda se potkám s Vašimi příbuznými u Vás doma. Domácí prostředí je pro muzikoterapii vhodné z mnoha důvodů, nejen prožitek radosti doma, ale odpadá Vám starost s přepravou osoby, během muzikoterapie získáváte jako pečující osoba čas pro sebe…

Běžně jezdím do domovů pro seniory, zde pracuji se skupinou (4-16 osob) a nebo individuálně. Osoby připoutané na lůžku, díky muzikoterapii, zažívají radostné chvíle nejen ze společné aktivity, ale také z pocitu, že stále existují věci, které ještě zvládnou.

Odchod do důchodu, změny v sociálních vazbách, pokles fyzických a kognitivních schopností vedou k osamělosti v pozdějším věku života. Během pravidelných setkáních s hudbou se ve skupině vytváří vztahy, vzpomíná se na to, co se během života prožilo a tím se potlačuje pocit osamělosti.

Muzikoterapie podporuje kvalitu života u lidí v paliativní péči.

 • působí preventivně proti stresu,
 • uvolňuje zátěžové stavy organismu,
 • ovlivňuje fyziologické procesy v lidském organismu,
 • může pomoci při budování sebedůvěry, sebevědomí a sebedisciplíny,
 • pomáhá zaměřit a koncentrovat pozornost.

Zapojení do hudební aktivity

Poslech, zpěv, hraní na hudební nástroj, tanec.

Přínos aktivity je:

 • svalové uvolnění,
 • obrovský nárůst sebevědomí,
 • snížení napětí a úzkosti,
 • zlepšení slovních komunikačních dovedností,
 • vylepšené vztahů,
 • motivace k většímu zapojení do života,
 • zvýšení fyzické rehabilitace,
 • vylepšení paměti a emoční uvolnění.

U lidí s Alzheimerovou chorobou, demencí a ostatních lidí s fyzickou a kognitivní dysfunkcí, jejich zapojení do hudební aktivity ovlivňuje paměť, vybavování slov, posiluje vztahy.

Hudba ve formě terapie není jen zábavná aktivita pro seniory, ale také posilující a edukační aktivita. Je velkým přínosem pro lidi žijící v domovech pro seniory, kteří jsou odkázáni v určitých oblastech svého života na asistenci jiné osoby.

Těším se na setkání s Vámi

Mgr. Ivana Benešová, DiS., tel. 602 943 155