Čiperky aneb učíme se pohádkou a hrou

Máte doma dítě, které je neposedné, často střídá kroužky a je těžké pro něj najít volný čas? Nemá Vaše dítě žádnou zkušenost s docházkou do kroužku a rádi byste ho zapojili do dětského kolektivu? Reagujeme na zájem rodičů a otevřeli jsme kroužek Čiperky, který je určen mladším dětem věku 3 až 7 let.

NA CO SE MOHOU DĚTI TĚŠIT

 • na rok s pohádkou O Červené Karkulce

Čiperky kroužek pro děti v Žatci

CO BUDEME DĚLAT

 • seznámíme se s pohádkou a s hlavními hrdiny, rozebereme děj, řekneme si, jaké vlastnosti postav jsou dobré a jaké špatné
 • vyrobíme rekvizity, připravíme kostýmy a masky
 • každé z dětí dostane svou roli, nacvičíme si pohádku a před prázdninami ji zahrajeme rodičům a pěstounům
 • mezitím budeme malovat, vyrábět, zpívat, tančit a vše ve stylu dané pohádky

CO SE NAUČÍME

 • práce ve skupině, vzájemná spolupráce a pomoc druhým
 • podpora komunikace s vrstevníky a jinou autoritou, navazování prvních kamarádství s cílem osvojení si základních dovedností, které dítě využije v kolektivu, ve školce i škole
 • upevnění své role v celém ději pohádky i ve skupině
 • naučíme se rozeznávat charakterové vlastnosti
 • rozvoj představivosti, posílení paměti
 • zlepšení komunikačních dovedností
 • rozvoj řeči a výslovnosti
 • rozvoj slovní zásoby
 • rozvoj jemné i hrubé motoriky

JAKOU FORMOU S DĚTMI PRACUJEME

 • upřednostňujeme individuální přístup k dítěti
 • zakládáme si na kolektivních a tvořivých hrách, děti mají výtvarné a praktické činnosti 

KDE KROUŽEK PROBÍHÁ

 • děti pracují společně v kolektivu, "výletíme" sami nebo s rodiči
 • někdy pracujeme v prostorách centra, ale aktivity přizpůsobujeme počasí a často se s dětmi pohybujeme venku

PŘÍNOS PRO RODIČE

 • podporujeme a rozvíjíme sourozenecké vazby
 • díky tomu, že děti jsou pod odborným dohledem, vzniká prostor pro poznání dětí a případné odhalení skrytých problémů, kterých si rodiče nemusí všimnout, jako jsou např. problémy s výslovností, problémy se soustředěním, s chováním, s vyjadřování a komunikací. Při odhalení doporučíme rodiči odbornou pomoc nebo navrhneme rodičům konkrétní postup pro řešení daného problému
 • rodiče mají celou hodinu pro sebe, mohou si v klidu nakoupit, zajít na kávu :-)

KDO VEDE KROUŽEK A PRACUJE S DĚTMI

 • kroužek pro mladší děti v Žatci vede Bc. Kristýna Mazochová, DiS., zkušená sociální pracovnice se znalostmi v oblasti pedagogiky a psychologie

KDY A KDE SE SCHÁZÍME

 • scházíme se vždy 1x týdně každý čtvrtek od 16 do 17 h
 • v Klíčence, Volyňských Čechů 326, 438 01 Žatec, bývalá prodejna Spojovací materiály, naproti hlavní České poště

CENA A KONTAKT PRO PŘIHLÁŠENÍ

 • cena za 1 setkání 60 Kč
 • přihlášky Bc. Kristýna Mazochová, DiS. 
 • tel. kontakt 772 724 526
 • email mazochova@scprorodinu.cz

DĚKUJEME GARANTŮM 

KOmunitní plán ŽatecLogo ÚK