Čiperky - klub pro mladší děti od 3 do 7 let v Žatci

Milí rodiče, 

reagujeme na Váš zájem a časté dotazy, zda se věnujeme i mladším dětem. Proto jsme otevřeli klub Čiperky, který je určen právě dětem od 3 do 7 let.

Máte doma dítě, které je neposedné, často střídá kroužky a je těžké pro něj najít volný čas? Nemá Vaše dítě žádnou zkušenost s docházkou do kroužku a rádi byste ho zapojili do dětského kolektivu?

Co se děti naučí a budou rozvíjet v klubu Čiperky

 • cílem je osvojení si základních dovedností, které dítě využije v kolektivu, ve školce i škole
 • systematický rozvoj motorických činností
 • rozvoj slovní zásoby
 • podpora komunikace s vrstevníky a jinou autoritou, navazování prvních kamarádství

Jakou formou s dětmi pracujeme

 • upřednostňujeme individuální přístup k dítěti
 • zakládáme si na kolektivních a tvořivých hrách, děti mají výtvarné a praktické činnosti 

Probíhá kroužek vždy v prostorách centra nebo chodí děti i ven

 • společně pracujeme, výletíme sami nebo s rodiči
 • někdy pracujeme v prostorách centra, ale aktivity přizpůsobujeme počasí a často se s dětmi pohybujeme venku

Jaký je přínos pro rodiče, když děti navštěvují klub Čiperky

 • podporujeme a rozvíjíme sourozenecké vazby
 • díky tomu, že děti jsou pod odborným dohledem, vzniká prostor pro poznání dětí a případné odhalení skrytých problémů, kterých si rodiče nemusí všimnout, jako jsou např. problémy s výslovností, problémy se soustředěním, s chováním, s vyjadřování a komunikací. Při odhalení doporučíme rodiči odbornou pomoc nebo navrhneme rodičům konkrétní postup pro řešení daného problému
 • rodiče mají celou hodinu pro sebe, mohou si v klidu nakoupit, zajít na kávu :-)

Kdo vede klub a pracuje s dětmi

 • kroužek pro mladší děti v Žatci vede Bc. Kristýna Mazochová, DiS., zkušená sociální pracovnice se znalostmi v oblasti pedagogiky a psychologie

Kdy a kde se scházíme 

 • scházíme se vždy 1x týdně každý čvrtek od 16 do 17 h
 • v Klíčence, Volyňských Čechů 326, 438 01 Žatec, bývalá prodejna Spojovací materiály, naproti hlavní České poště

 Cena a kontakt pro přihlášení

 • cena za 1 setkání 60 Kč
 • přihlásit své dítě můžete u Bc. Kristýny Mazochové, DiS. 
 • tel. kontakt 772 724 526
 • email mazochova@scprorodinu.cz

čiperky 2022 (1)