Den matek v pěstounských rodinách

V České republice se na základě amerických tradic slaví druhou květnovou neděli Den matek. Je to svátek žen, které dítě porodily nebo vychovaly a v tento den tedy děti i dospělí obdarovávají maminky většinou květinami anebo dárky s láskyplným poselstvím.

Oslava tohoto svátku v pěstounských rodinách může být někdy náročnou situací – jak pro děti, tak pro pěstouny. Většina děti se do pěstounské rodiny dostává většinou právě tehdy, když jejich původní rodina o ně nemůže nebo nedokáže dobře pečovat. Nicméně i tehdy, když je dítě umístěno do pěstounské rodiny je dobré podporovat vzájemné vztahy mezi dětmi a jejich biologickými rodiči – pokud je to možné…

Den matek v pěstounských rodinách

Někdy je však situace tak složitá, že to možné není. V takovém případě je pak pro dítě náročné význam a oslavu tohoto dne pochopit nebo jej slavit. Je to tedy pro děti i pěstouny velmi citlivé téma, které nemusí být jednoduché zvládnout. Určitě je důležité o tomto dnu s dětmi hovořit, o jeho významu a možná vůbec o hodnotách mezi lidmi, v rodině – jako je láska, přátelství, důvěra a další hodnoty, které jsou mezi lidmi významné a jak vůbec oslavit blízký vztah nebo důvěru s osobou, která je blízká.

V Sociálním centru pro rodinu pracujeme s pěstounskými rodinami a pěstouni se na nás mohou kdykoli s důvěrou obrátit, při řešení jakékoli situace – i takové, jak s dětmi o takových svátcích jako je Den matek hovořit.

Mgr. Ivana Benešová, DiS.