Vzpomínkování

Reminiscenční program zaměřený na osoby v seniorském věku, který vychází ze životního příběhu každého jednoho člověka.

Program je určen pro seniory.

Cílem programu je

  • aktivizace klientů
  • rozvoj vzpomínek za účelem zlepšení kvality života jedince
  • rozvoj kreativity
  • posílení identity a vědomí vlastní hodnoty klientů

Průběh programu

Před zahájením samotného programu proběhne setkání s pracovníky zařízení, kteří jsou v přímém kontaktu s klienty. Budou jim předány základní informace k programu a dále pak doporučení pro výběr klientů vhodných pro reminiscenci. Následně bude potřeba spolupráce ze strany pracovníků. Budou jim rozdány dotazníky pro konkrétní účastníky vzpomínkování, které je potřeba s klienty vyplnit před samotným zahájením. Dotazníky jsou důležité pro pracovníka, který program povede, aby se lépe zorientoval v potřebách klientů a mohl vzpomínkování vést efektivním způsobem. Po skončení programu proběhne opět setkání s pracovníky, kteří s klienty pracují. Při tomto setkání proběhne shrnutí celého programu a budou předány informace, které mohou pomoci v další práci s klienty.

Čas a místo konání

  • 6 setkání, každé v délce 1,5 h
  • max.doba proramu 2 měsíce

Lektor kurzu 

  • 1 až 2 osoby sociální pracovnice, expertka na vzdělávání dospělých a na skupinovou sociální práci a asistentka sociální práce

Cena 

  • 13.500 Kč za skupinku, stálá skupina 6 až 10 osob 
  • cena zahrnuje lektorné, materiály, úvodní a závěrečné informativní setkání se zaměstnanci přímé péče

Doprava

Do 35 km v součtu za cestu tam i zpět ze Žatce je doprava zahrnuta v ceně. V případě větší vzdálenosti bude připočteno cestovné dle příslušných předpisů, v současné době 10 Kč/km. Doúčtování proběhne samostatně a bude Vám zaslána faktura.

Rádius 17,5 km od Žatce, kde není účtována doprava.

 Rádius 17 km detail

Termín konání bude vždy upřesněn dle potřeb objednavatele.

13 500 Kč
Vzpomínkování