Vzpomínkování

Reminiscenční program zaměřený na osoby v seniorském věku, který vychází ze životního příběhu každého jednoho člověka.

Program je určen pro seniory.

Cílem programu je

  • aktivizace klientů
  • rozvoj vzpomínek za účelem zlepšení kvality života jedince
  • rozvoj kreativity
  • posílení identity a vědomí vlastní hodnoty klientů

Průběh programu

Setkání v délce 90 minut, předchází zjišťovací rozhovor mezi lektorem a zástupcem seniorské skupiny o potřebách a potenciálu a možnostech ohrožení osob, které se skupiny zúčastní. Jde o aktivitu se zapojením seniorů prostřednictvím vzpomínání do aktivního rozhovoru, který se může vést současně s tvořením, či jinou aktivitou. Vždy záleží na konkrétní skupině.

Možnost snížení ceny dle aktuálně podpořených projektů. Více informací Mgr. Ivana Benešová, DiS., tel. 602 943 155, info@scprorodinu.cz . Cena zahrnuje lektorné,  materiály a dopravu do 18 km.

Více k dopravě -  ve vzdálenosti do 18 km od Žatce není účtována doprava, tj. do 36 km v součtu za cestu tam i zpět ze Žatce je doprava zahrnuta v ceně. V případě větší vzdálenosti bude připočteno cestovné dle příslušných předpisů, v současné době 10 Kč/km. Doúčtování proběhne samostatně a bude Vám zaslána faktura.

Termín konání bude vždy upřesněn dle potřeb objednavatele.

4 250 Kč
Vzpomínkování