Konzultace

Služby občanské poradny, které nespadají do níže uvedených je nutno uhradit. Jedná se o  oblasti, které upravuje hlavně Občanský zákoník, Zákoník práce, Exekuční atd..
 
Některé služby jsou aktuálně z části nebo plně hrazeny projektem nebo grantem. Patří mezi ně zejména:
  • služby poskytované v rámci výkonu sociálně-právní ochrany dětí, např. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě v době rozchodu a rozvodu
  • jednorázové poradenství ohledně sociální a školní zralosti
  • sepisování návrhů a dohod k soudnímu jednání, týkající se nezletilých dětí 
  • v oblasti oddlužení v rámci akreditace,  např. sepis a podání návrhu na povolení oddlužení, sepis a podání insolvenčního návrhu a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména porada s klientem a odstranění vad návrhu

Pro domluvení termínu individuální konzultace nás nejdříve kontaktujte.

Tel.: 772724578, 772722875
E-mail: info@scprorodinu.cz 
750 Kč
Konzultace