Školení první pomoci pro zaměstnance

Zajišťujeme školení na klíč pro firmy a organizace. Jedná se o školení první pomoci zaměstnanců, které mohou využít zaměstnavatelé v rámci  školení dle zákoníku práce. Cílem je proškolit, naučit nebo připomenout zaměstnancům, jak se chovat v krizových situacích, se kterými mohou přijít do styku na svých pracovištích. Školení základů první pomoci obsahuje teoretickou část i praktický nácvik. 

Zaměstnavatel obdrží potvrzení od ČČK o proškolení zaměstnanců dle dodaného seznamu osob.

Délka 2 - 3 hod., skupina max. 25 osob.

Cena zahrnuje lektorné, materiály, cestovné lektora do 35 km od Žatce, nad 35 km cena 10,-Kč/km.

Kontakt pro více informací: tel. 772 724 578, info@scprorodinu.cz 

12 500 Kč
Školení první pomoci pro zaměstnance

První pomoc není věda, když jsme připravení. Novinky se nevyhýbají ani této oblasti. Jak poskytnout první pomoc v konkrétních případech se dozvíte na školení pro zaměstnance firem a organizací.

Základní okruhy školení první pomoci
Jak přistoupit k poraněnému, objektivní zhodnocení situace, přístup k člověku v bezvědomí, zvolení následujících kroků k poskytnutí první pomoci a záchraně života:

• kardiopulmonální resuscitace dospělého + automaticky externí defibrilátor, který je dostupný na většině pracovištích
• cizí těleso v dýchacích cestách
• poranění páteře
• vnitřní krvácení
• vnější krvácení
• podezření na akutní infarkt myokardu
• podezření na mozkovou mrtvici
• hypoglykémie
• zlomeniny
• popáleniny
• celotělové křeče
• úrazy elektrickým proudem
• zavalení těžkým břemenem
• amputace končetiny
• tonutí
• poleptání
• cizí těleso v oku
• přehřátí, podchlazení organismu