Zdravotník zotavovacích akcí

1 Sociální centrum pro rodinu pomoc ne a vzdělávací programy  Červený kříž logo

Kurz v rozsahu 40 hodin má akreditaci MŠMT pro pedagogické pracovníky. Skládá se z teoretické a praktické části.
 
Lektor Lenka Vacková, ředitelka Úřadu OS ČČK Louny.
Kurz proběhne v prostorách Sociálního centra v Žatci při účasti minimálně 4 účastníků.
 
Termín bude dohodnut dle potřeb klienta.
 
2 900 Kč
Zdravotník zotavovacích akcí
Kurz pro dospělé zájemce o práci zdravotníka na táborech, školách v přírodě, pobytových kurzech a dalších akcích pro děti i dospělé.
 
Kurz je zaměřen na zvládnutí první pomoci při úrazových a neúrazových stavech, dále na hygienické předpisy pro pořádání akcí pro děti a mládež a péči o nemocné. K tomu také patří správné vybavení táborové lékárny.
 
Účastníci kurzu se vzdělávají ve svých právech a povinnostech dle vyhlášky.
 
Po úspěšném absolvování kurzu obdrží účastníci potvrzení s platností 4 let.
 
Více informací na tel. 772 724 578.