Novinka v mobiliární exekuci 2022

Jsem invalidní důchodce 3. stupně a hrozí mi, že exekutor mi zabaví vybavení domu a dílny. Mohu tomu zabránit?

Odpověď:

Ano, můžete a to tím, že svůj dluh uhradíte. V případě, že nemáte dostatek prostředků k úhradě, informuji vás, že díky novele exekučního řádu účinné od 1.1.2022 jste zařazen do kategorie tzv. zvlášť zranitelných osob a mobiliární exekuce neboli exekuce prodejem movitých věcí je exekutorem do jisté míry omezena. Může se týkat pouze věcí, jejichž hodnota a počet odpovídá obvyklým majetkovým poměrům a musí být ve vašem vlastnictví nebo ve společném jmění manželů.

Na místě samém exekutor bude posuzovat jednotlivé věci z hlediska vašich obvyklých majetkových poměrů a musí určit, zda jde o věc nezbytnou k uspokojování vašich potřeb. Pokud nebudete souhlasit  provedeným  soupisem věcí, můžete pak podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. 

I v této oblasti ale existují výjimky, jde například o dluhy na výživném a náhradním výživném.

S  konkrétním řešením vašeho případu nebo  případnými dotazy se můžete  obracet také  na pracovníky  poradny v Žatci, kteří vám rádi poskytnou další důležité informace a podpoří vás v řešení.

Rubriku připravuje:

Mgr.Lenka Mangová Mottlová
Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
Žatec bez dluhů – dluhová poradna
Husova 2796, Žatec
 
Pokud i Vy potřebujete pomoci, kontaktujte naší Dluhovou poradnu, rádi se Vám budeme věnovat.