Chci jít do insolvece, musí i manželka?

Jsem ženatý a mám dluhy.  Manželka má také dluhy. Chci jít do insolvence, musí do ní i má manželka?

Odpověď:

Do Insolvence neboli oddlužení  můžete vstoupit jako jednotlivec nebo i jako manželé. Zákon č. 182/2006 Sb.,o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) umožňuje manželům, aby dle jejich aktuální dluhové situace zvolili jednu nebo druhou variantu. Vliv na volbu společného oddlužení má i to, zda dluhy jsou společné nebo zda jsou dluhy výlučně jednoho z manželů např. před uzavřením manželství. Výhodou společného oddlužení je pak to, že měsíční poplatek insolvenčního správce je nižší než když bude každý z manželů v oddlužení sám. Rozdíl je také v případě komerčního sepsání návrhu, kdy cena za sepsání návrhu je pro manžele  taxativně stanovena částkou 6000 Kč, pro jednotlivce pak 4000 Kč.

Ve vašem případě bych nejprve řešila otázku, zda jsou vaše dluhy vzniklé za dobu manželství, dále zda jste nezúžili společné jmění po dobu trvání manželství. V případě, že máte dluhy vzniklé v manželství a nemáte upravené společné jmění, pak by podání společného insolvenčního návrhu mohlo být vhodnější.

S  konkrétním řešením vašeho případu nebo  případnými dotazy se můžete obracet  na pracovníky dluhové poradny v Žatci, kteří poskytují dluhové poradenství a sepisují insolvenční návrhy na základě získané akreditace od Ministerstva spravedlnosti ČR.

Rubriku připravuje:

Mgr.Lenka Mangová Mottlová
Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
Žatec bez dluhů – dluhová poradna
Husova 2796, Žatec
 
Pokud i Vy potřebujete pomoci, kontaktujte naší Dluhovou poradnu, rádi se Vám budeme věnovat.