Mám 4 exekuce, můžu snížit náklady exekutora ...

Mám 4 exekuce a chtěla bych nějak snížit náklady exekutora, které mu platím.  Zdá se mi, že platím hrozně moc a dluh se vůbec nesplácí. Půjde to?

Odpověď:

V první řadě je nutné zjistit, v jaké výši máte jednotlivé závazky vymáhané již exekuční cestou a to  zejména který exekutor je vymáhá, kdo je věřitelem a v jaké výši je vymáhaná dlužná částka bez nákladů exekuce. Důvodem k tomuto zjištění je možnost sloučení exekucí dle § 37 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb. exekučního řádu a tím i snížení poplatků dlužníka spojených s vymáháním. 

Je nutné ale splnit podmínku, aby věřitel, tedy subjekt, kterému dlužíte, byl u těchto exekucí stejný. Dále je třeba rozlišit, zda jde o tzv. bagatelní exekuce tj. exekuce do 10.000 Kč (jistina + náklady oprávněného) nebo je tato částka vyšší.  V prvním případě totiž pak exekuce sloučí exekutor sám, v druhém případě pak musí dlužník sám podat návrh na sloučení exekucí k  místně příslušnému okresnímu soudu.

Ve vašem případě bych tedy prostudovala všechny vaše exekuce a zvážila možnosti sloučení. S  konkrétním řešením vašeho případu nebo  případnými dotazy se můžete obracet  na pracovníky dluhové poradny v Žatci.

Rubriku připravuje:

Mgr.Lenka Mangová Mottlová
Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
Žatec bez dluhů – dluhová poradna
Husova 2796, Žatec
 
Pokud i Vy potřebujete pomoci, kontaktujte naší Dluhovou poradnu, rádi se Vám budeme věnovat.