Mám 2 exekuce a mám dědit rodný dům napůl s bratrem, sebere ho exekutor?

Mám 2 exekuce a mám dědit po svém rodiči spolu s mým bratrem. V pozůstalosti jsou finance a náš rodný dům. Sebere nám dům exekutor?  Mohu se zříct dědictví, aby dům zůstal bratrovi?

Odpověď:

Do  vašeho dědického řízení jistě vstoupí exekutor a z nově nabytého nemovitého majetku a financí bude požadovat uhrazení  dluhu. Exekučně se postihnou jak finance tak i váš podíl na nemovitosti. Každopádně i toto má svá pravidla. V případě nemovitosti nebo její části pak může být tento majetek zablokován a zpeněžen, pokud je dluh vyšší než   30 000 Kč. 

Institut odmítnutí dědictví v našem právním řádu existuje, ve vašem případě bych vám ho ale nedoporučovala, jelikož  exekutor se s vaším názorem neztotožní a proti vašemu rozhodnutí se odvolá a bude požadovat uhrazení dluhu. Současně váš počin může být vnímán i z hlediska trestněprávního jako úmysl zkrátit věřitele.

V dané situaci bych zvážila možnost vyplacení exekucí či dohodu s bratem o vypořádání dědictví. Váš podíl na zděděném domě přenecháte bratrovi  a on vás bude muset vyplatit. Tyto finanční prostředky ale budete muset přenechat exekutorovi. Tento úkon vyžaduje písemnou formu podléhající schválení soudu.

S konkrétním řešením vašeho případu nebo  případnými dotazy se můžete obracet  na pracovníky dluhové poradny v Žatci.

Rubriku připravuje:

Mgr.Lenka Mangová Mottlová
Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
Žatec bez dluhů – dluhová poradna
Husova 2796, Žatec
 
Pokud i Vy potřebujete pomoci, kontaktujte naší Dluhovou poradnu, rádi se Vám budeme věnovat.