Existuje možnost zastavit mou exekuci? Jsem na rodičovské dovolené ...

Existuje možnost zastavit mou exekuci? Jsem na rodičovské dovolené, po jejím skončení se vracím zpět do zaměstnání. Majetek nemám žádný,  bydlím v podnájmu a není mi co zabavit a ani mi exekutor nic nestrhává.

Odpověď:

Právní řád umožňuje zastavit exekuce. Důvody jsou  taxativně uvedeny v § 268  zákona č. 99/1963 Sb.,  občanském soudním řádu a postup pro zastavení exekuce upravuje  § 55  zákona č. 120/2001 Sb. exekučního řádu.  Jedním z možných důvodů je tzv. nemajetnost, tedy že průběh vymáhání ukazuje, že výtěžek exekuce nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce. Návrh se podává u příslušného exekutora a to 15 dnů, od doby kdy se dozvíte o důvodech možného zastavení. Pokud exekutor nezastaví exekuci sám, postoupí celou věc příslušnému okresnímu soudu k rozhodnutí.

Ve vašem případě je třeba zvážit, jak dlouho ještě budete na rodičovské dovolené a také že s nástupem do zaměstnání se vaše příjmové poměry změní a může být tak postižena zabavitelná část mzdy. Pokud se rozhodnete podat návrh na zastavení exekuce, je třeba vylíčit a doložit exekutorovi důkazy o vaší nemajetnosti. Doporučuji vaši situaci prokonzultovat s odbornou poradnou, jelikož  v případě zamítnutí vašeho návrhu dojde k navýšení nákladů exekuce.

Rubriku připravuje:

Mgr.Lenka Mangová Mottlová
Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
Žatec bez dluhů – dluhová poradna
Husova 2796, Žatec
 
Pokud i Vy potřebujete pomoci, kontaktujte naší Dluhovou poradnu, rádi se Vám budeme věnovat.