Invalidní důchod, výživné a splácení dluhu

Soudně mám určené výživné na syna v částce 5 000 Kč. V důsledku vážného onemocnění mám velké problémy s placením. Budu si žádat o invalidní důchod, protože ke své původní práci se již nevrátím. Bojím se, že když nebudu platit, přijdou exekutoři.  Co s tím mohu dělat?

Odpověď:

Ve vašem případě bych se nejprve obrátila na zákonného zástupce dítěte a pokud je dítě již zletilé, tj. starší 18 let, tak přímo na něho, zda byste se nedohodli na snížení výživného. To bych si poté nechala schválit soudně. Podali byste u příslušného okresního soudu  společný návrh na schválení vaší dohody.

Pokud ale dohoda není možná, pak podejte sám návrh na snížení výživného k příslušnému okresnímu soudu. Jde zde třeba doložit skutečnosti, které mají vliv na případné snížení výživného, mezi které patří snížení příjmu, lékařské zprávy o vašem zdravotním stavu, náklady na léky, léčbu, náklady na bydlení apod.  Soud vás předvolá k soudnímu jednání a rozhodne o vhodné částce výživného s ohledem na váš stav.

V případě, že byste  přestal hradit dlužnou částku se opravdu vystavujete riziku, že dluh bude vymáhán exekučně a to prostřednictvím vybraného exekutorského úřadu. Od července letošního roku je možné, že do řízení vstoupí po určitou dobu i stát jako oprávněný věřitel a to za situace, že zákonný zástupce nebo zletilé dítě začne čerpat sociální dávku náhradní výživné. 

S  konkrétním řešením vašeho případu nebo  případnými dotazy se můžete  obracet  na pracovníky  poradny v Žatci, kteří vám rádi poskytnou další důležité informace a podpoří vás v řešení.

Rubriku připravuje:

Mgr.Lenka Mangová Mottlová
Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
Žatec bez dluhů – dluhová poradna
Husova 2796, Žatec
 
Pokud i Vy potřebujete pomoci, kontaktujte naší Dluhovou poradnu, rádi se Vám budeme věnovat.