Muzikoterapie - individuální

Muzikoterapie je aktivita pro všechny věkové kategorie, během níž jsou využívány rytmické a tonické nástroje, perkuse, kytara a hlas.

Příznivě podporuje a rozvíjí komunikaci, podporuje dobrou náladu, je vhodná pro všechny věkové skupiny. Dochází při ní ke svalové relaxaci, snížení napětí, nárůstu sebevědomí, zlepšení komunikačních dovedností.

Muzikoterapie je vhodná pro osoby mobilní i imobilní, pro osoby s omezením funkcí mozku. Pomáhá udržovat potřebný pohyb, procvičovat motoriku, zažít pocit blaženosti a úspěchu. Prožitek z muzikoterapie dává lidem opět zažít pocit radosti všedního dne. Dochází při ní k uvolnění, ale i k soustředění. A hlavně přináší “chvilku” pro pečující osobu, která může být účastna pasivně, aktivně, nebo vůbec. Kdyby Vás nabídka zaujala, neváhejte se ozvat.

Lektorka: aktivitu vede Mgr. Ivana Benešová, DiS., zkušená lektorka s praxí, absolventka muzikoterapeutického výcviku, který vedl PhDr. Matěj Lipský, Ph.D..

Cena: 1 setkání skupiny v délce 60 minut

Místo: v domácím prostředí, v zařízení

Doprava: do 35 km (dohromady tam i zpět) ze Žatce je doprava zahrnuta v ceně. V případě větší vzdálenosti bude připočteno cestovné dle příslušných předpisů.

Cena: 4.200 Kč / 60 minut. Možnost snížení ceny dle aktuálně podpořených projektů. Více informací Mgr. Ivana Benešová, DiS., tel. 602 943 155, info@scprorodinu.cz 
1 250 Kč
Muzikoterapie - individuální