Exekutor u vás doma a jak to funguje

Dnes mě kontaktoval mě exekutor,že mi přijde domů zabavit věci. Nevím, jak to funguje, čeho se mám obávat, co mám dělat!

Odpověď:

Zabavování vašich věcí neboli mobiliární exekuce je až poslední z možností exekutora, jak vymoci pohledávku věřitele. Je třeba si tedy položit otázku, jak jste svůj dluh do dnešní doby řešil. Nejde o otázku několika dní, jde o otázku měsíců. Z výše uvedeného vyplývá, že váš dluh jste nesplácel, neřešil jste např. možnost splátek a hlavně jste nekomunikoval s exekutorem.

Do vašeho bytu, tedy místa, kde se zdržujete, exekutor má právo vstoupit a to i bez vaší přítomnosti. Exekutor  v rámci mobiliární exekuce provede soupis všech movitých věcí, věci označí, a soupis vám předá. Zabavené věci je oprávněn odvést do skladu a zpeněžit.  Z faktického jednání je pořizován audio případně i video záznam. Exekutor má taxativně stanovený okruh věcí, které nesmí sepsat a zpeněžit. Jde  o tyto věci:  běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi, obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, jedna lednička a jedna pračka na domácnost, sporák, vařič, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky, snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se dlužníka nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze záznamy přenést na jiný nosič, zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě, hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima, zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako společník.

Pokud s věcmi, které jsou v soupisu nesouhlasíte, můžete se vy nebo skutečný vlastník věcí obrátit na exekutora případně na soud  a žádat o vyloučení ze soupisu. I zde však je třeba dodržet zákonné lhůty a vaše tvrzení doložit např. paragony, kupní smlouvou apod.

S  konkrétním řešením vašeho případu nebo  případnými dotazy se můžete obracet  na pracovníky  poradny v Žatci, kteří vám rádi poskytnou další důležité informace a podpoří vás v řešení.

Rubriku připravuje:

Mgr.Lenka Mangová Mottlová
Sociální centrum pro rodinu, z.ú.
Žatec bez dluhů – dluhová poradna
Husova 2796, Žatec
 
Pokud i Vy potřebujete pomoci, kontaktujte naší Dluhovou poradnu, rádi se Vám budeme věnovat.